English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Презентации Кога и къде? Контакти
Светослав Богатинов
Светослав Богатинов е Директор „Човешки ресурси и Администрация“ в АИИ Дейта Процесинг и член на Управителния съвет на Българската Асоциация за Управление на Хора (БАУХ). Светослав ръководи проекти, свързани с организационна промяна и дизайн, разработване и внедряване на интегрирани системи за подбор, оценка на представянето и кариерно планиране. Светослав участва в разработването и въвеждането на програми за планиране на приемствеността и програми за управление на таланта.

Успешно работи за повишаване на влиянието на бизнеса върху образователните институции,  като развива партньорства с Великотърновския, Пловдивския и Софийския университети.

Светослав натрупва професионален опит, докато работи в компании като Икономедиа и Мандей, където придобива широки познания в сферата на организационната промяна. Учил е  Психология и Управление на човешките ресурси съответно в НБУ и Училище по мениджмънт. Има професионални сертификати от Cotrugli Business School, както и допълнителна квалификация в областта на управлението на вътрешните комуникации, мотивационно интервюиране, управление на таланта и др.


©2020 bapm.bg. Всички права запазени.