English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Презентации Кога и къде? Контакти
Димитрина Василева
Димитрина Василева има 10-годишен опит в областта на управление на човешките ресурси. До момента кариерата й дава възможност да работи по проекти, покриващи основните дейности на тази материя. Шест години от опита й са в ролята на мениджър „Човешки ресурси“ в ЕY (Ernst & Young) България. Последните четири години заема регионална роля в ЕY (Ernst & Young) в Централна и Североизточна Европа. Проектите, които са в центъра на нейното внимание, са с ключов приоритет в стратегията на компанията за развитието на талантите и екипите й. Освен с проектите в Централна и Югоизточна Европа, Димитрина често е канена да фасилитира вътрешно-фирмени обучения на национално и регионално ниво, както и на ниво EMEIA.
„Определям себе си като човек, който има късмета да работи  и среща много различни култури и хора. Всяка среща обогатява опита ми и разширява личния и професионалния ми кръгозор.“


©2020 bapm.bg. Всички права запазени.