English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Презентации Кога и къде? Контакти
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев има 11 години опит като треньор в създаването и провеждането на програми за развитие на меки умения и консултант в програми за организационно развитие. В последните пет години фокусът на работата му е провеждане на тренинги за развитие на умения за управление на хора, програми за повишаване на организационната ефективност, стратегическо планиране,  диагностика и управление на организационната култура. Като външен консултант е работил за над 60 средни и големи предприятия в България, Албания и Румъния.
Ивайло е магистър „Трудова и организационна психология“ и последна година докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ с основна тема на изследванията в областта на организационната адаптивност и промяна. Притежава сертификат за водещ на груповодинамичен тренинг от Център за развитие „Топ Консулт“, Certificate in Training Practice от CIPD, сертифициран консултант по инструментите на Human Synergistics® , лицензиант за България на Management Systems®.


©2020 bapm.bg. Всички права запазени.