English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Презентации Кога и къде? Контакти
Веселин Петков
Веселин Петков има над 3 години опит в разработване и управление на проекти свързани с информационните технологии, като е участвал пряко в изпълнението на над 20 проекта, свързани с въвеждане на системи за електронно обучение, системи за управление на ресурсите и други. През последните 4 години е търговски директор на Балистик Сел, като е основно ангажиран с разработването на анализи и стратегии за навлизане на нови и съществуващи ИТ пазари, стратегическо и оперативно управление, управление на търговските екипи. През последните няколко години Веселин отговаря за навлизането на компанията на международни пазари като Полша, Румъния и Молдова. Той е магистър по „Международни икономически отношения” със специализация по управление на международни проекти, УНСС - гр. София.


©2020 bapm.bg. Всички права запазени.