English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Презентации Кога и къде? Контакти
Галина Софрониева
Галина Софрониева  е  Старши мениджър в дирекция Човешки ресурси на Виваком. Тя ръководи направлението Бизнес партньори, обхващащо екип от 34 специалисти и мениджъри, които консултират вътрешните клиенти по въпроси, свързани с управлението на човешки ресурси, отговарят за заплащане и администриране на персонала, трудова безопасност и здраве и офис администрация.

Тя ръководи най-големия екип в Дирекция Човешки ресурси, който имаше значителен принос за отличието “HR екип на годината” за 2014 година. Освен това, Галя е ментор и пряк ръководител на спечелилия наградата „HR изгряваща звезда“ на годината за 2014.

Галина управлява цялостният процес по подбор на служители и стажанти, организационно развитие и преструктуриране, имплементиране на процедурите по оценка на представяне и възнаграждения, разработване и внедряване на специфични проекти и програми за наемане, задържане и мотивиране на служителите според потребностите на всяка една функция.

Галина Софрониева има магистърска степен от Висшия Икономически Институт (понастоящем УНСС) София, специалност „Икономика на труда“, както и MBA диплома от Висшето национално училище на пощите и телекомуникациите в Париж, Франция, където е специализирала Стратегически маркетинг.

Голяма част от професионалния път на Галина е в областта на съобщенията и телекомуникациите, където е заемала различни ръководни позиции, свързани с „маркетинг и тарифиране“, „бюджет и анализ“, „управление на човешки ресурси” и други.

След приватизацията на БТК Галина е участвала в проектите по преструктуриране на всички функции в компанията, внедряване на нови политики и процедури в областта на УЧР, проекти по аутсорсинг и инсорсинг на дейности и трансфер на съответните служители във връзка с договори за отдаване на дейности, покупка на предприятия и продажба на обособени части от предприятието, проект по внедряване на информационна система за управление на човешки ресурси.


©2020 bapm.bg. Всички права запазени.